Hrvatska

Slovenija

Nemačka

Rusija

Bugarska

madjarska.jpg

Italija

Francuska

Rumunija

Češka

turska.jpg

Holandija

Švedka

Danska

finland.jpg

Norveska

estonija.jpg

albanija.jpg

galicija.jpg

malta.jpg

tajland.jpg

Vi ste na stranici: Home › Plastifikacija › Plastifikacija

Plastifikacija


Plastifikacija metala je postupak kojim se po naelektrisanom komadu metala posipa kompresovani prah obrnutog polariteta.

Postupak se vrši specijalnim elektrostatičkim pištoljem. Elektricitet privlači prah,a tamo gde je već nanesen ga odbija. Prah se ponaša kao izolator. Novi sloj praha otpada sa već pokrivenog dela i kao rezultat dobijamo ujednačeno raspoređen sloj koji se tokom polimerizacije na 180oC pretvara u ravnomeran sloj zaštitne plastike.

Svi primljeni proizvodi prolaze kroz iste stepene uslužnog procesa plastificiranja, ali koliko će sami njeni koraci biti složeni zavisi od dalje upotrebne vrednosti samog proizvoda, stanja primljenog proizvoda, njegovog oblika i strukture.

 

Osnovni koraci uslužnog procesa plastifikacije su:

PRIPREMA
Postupak u kojem se otklanja površinska prljavština i masnoća, kao i sitne mehaničke nepravilnosti.

NANOŠENJE PRAHA
Postupak u kojem će se, pomoću velike elektrostatičke potencijalne razlike, ravnomerno naneti sloj praha na željene površine u specijalno dizajniranim komorama.

POLIMERIZACIJA
Proces zagrevanja u kojem se prah dovodi u polutečno stanje, kako bi se ravnomerno razlio po površini na koju je nanet.

HLAĐENJE
Deo procesa u koe se prah iz polutečnog stanja vraća u trajno čvrsto stanje u strogo kontrolisano čistoj prostoriji.

PAKOVANJE PROIZVODA
Proces pakovanja proizvoda kako bi se sprečila oštećenja u transportu.

 

Vršimo usluge plastifikacije svih vrsta metala (aluminijum, gvožđe, čelik, bakar, mesing...)

Vršimo usluge plastifikacije elemenata (limovi, šipke, cevi, rešetke, kutije...)

Imamo ogroman izbor boja (radimo po RAL karti) i veliki izbor tipova boje – mat, sjajne, razne nivoe hrapavosti...

Radimo i sa poliester i sa epoxi-poliester bojama.